Home > Kenniscentrum > Responsible Care

Responsible Care

Specialist:

Leo Verboeket

Datum:

december 2020

Tags:

ResponsibleCareVHCPverantwoordelijkheidveiligheidgezondheidmilieu

Responsible Care

De chemische distributiesector heeft de belangrijke verantwoordelijkheid om op een veilige wijze te werken. Niet alleen binnen het eigen bedrijf, maar door de gehele keten. Om ervoor te zorgen dat bedrijven proactief invulling geven aan deze verantwoordelijkheid, is het VHCP aangesloten bij het Responsible Care-programma. Dit is een wereldwijd initiatief van de chemische sector dat is gericht op continue verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

"proactief invulling geven aan veilig werken"

 

In tientallen landen werkt de chemische distributiesector via RC nauw samen om de sector veiliger te maken – niet alleen onderling, maar ook met de chemische productiebedrijven. Via het programma wordt gewerkt aan wijd uiteenlopende zaken. Van productveiligheid tot transparante communicatie, van het voorkomen van incidenten tot het terugdringen van afval. Er is ook aandacht voor duurzame productie en gebruik, ook wel product stewardship. Chemische distributeurs spelen hier een belangrijke schakelrol. Omdat zij in direct contact staan met zowel producenten van chemicaliën als eindgebruikers, omdat zij vroegtijdig situaties kunnen signaleren die verbetering behoeven en inzicht hebben in ontwikkelingen in meerdere sectoren. Dankzij het systeem van checklists, prestatie-indicatoren en verificatieprocedures van RC komt de relevante informatie boven water en kan hierop worden geacteerd.

Er zijn 8 pijlers:

-Wettelijke eisen
In ieder geval voldoen aan de wet- en regelgeving, voor zover op hem van toepassing en In overeenstemming met richtlijnen en goede praktijken van het VHCP.

-Risicomanagement
Verzekert dat zijn activiteiten geen onaanvaardbare risico’s oplevert voor zijn werknemers, Dienstverleners, afnemers, publiek of milieu.

-Beleid en documentatie
Heeft zijn eigen activiteiten in documenten vastgelegd en zorgt dat Responsible Care een Integraal onderdeel is van het gezondheids-, veiligheids- en milieubeleid.

-Productinformatie
Biedt relevante gezondheids-, veiligheids- en milieu informatie over producten en activiteiten aan zijn werknemers, dienstverleners, klanten, het bevoegd gezag en het publiek.

-Training
Verzekert dat alle werknemers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en zorgt voor voldoende opleiding en training van zijn werknemers om te kunnen voldoen aan de gezondheids-, veiligheids- en milieudoelstellingen

-Calamiteitenplan
Heeft en onderhoud een passend calamiteitenplan

-Doorlopende verbeteringen
Ondersteunt en neemt deel aan initiatieven die de kwaliteit van zijn activiteiten verbeteren en die het gezondheids-, veiligheids- en milieubewustzijn verbeteren.

-Communicatie
Communiceert met alle betrokkenen over de mogelijke impact van zijn activiteiten, is alert op en reageert op de zorgen hierover uit de gemeenschap.

 

Responsible Care en het VHCP
Sirius International is actief lid van het VHCP en daarmee ook deelnemer aan RC.
Dit brengt een aantal zaken met zich mee. Ten eerste heeft Sirius Responsible Care-beleidsverklaring ondertekend en geeft zij hier actief invulling aan. Bovendien wordt Sirius geacht haar inspanningen op het gebied van RC door een derde partij laten auditen. Dit is een initiatief dat de leden van het VHCP vrijwillig hebben genomen om gezamenlijk nog beter de verplichtingen en de voortgang te kunnen aantonen. Dit alles onder het motto ‘vertrouwen is goed, controleren is beter'. Sirius heeft ervoor gekozen om haar ISO-auditor tevens een RC-audit te laten uitvoeren. De Nederlandse chemische distributie loopt hiermee voorop in Europa. Verder bezoekt Sirius workshops om haar kennis te blijven aanscherpen.

In het RC-Jaarverslag rapporteert het VHCP over de prestaties van de leden. Hierbij wordt het secretariaat ondersteund door de Beleidsgroep Responsible Care. Dit verslag is te vinden op de website van het VHCP. Zo werken de leden van het VHCP aan het vergroten van duurzaamheid, transparantie en ketenbeheer in de sector.

 

 

Delen

Laatste blogs in uw mailbox?

We delen graag onze kennis met u. Interesse? Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Wist u dat de thema's overeenkomen met de unieke Sirius bureaukalender? Die sturen we u natuurlijk ook graag toe!

Andere blogs


Alle blogs

Bekijk onze kwaliteitsstandaard

      

Design: Inzpire Design & Communicatie | Development: Haagen Web & App