Home > Kenniscentrum > PESA: P,N-vrij en gemakkelijk afbreekbaar

PESA: P,N-vrij en gemakkelijk afbreekbaar

Specialist:

Jonien Verboeket

Datum:

maart 2016

Tags:

fosforeutrofiëringstikstof

PESA: P,N-vrij en gemakkelijk afbreekbaar

Een groot aantal dichters, schrijvers, muzikanten en schilders hebben welluidend over het mysterie en de beweging van water uitgewijd, maar de romantiek van het water zou waarschijnlijk verloren gaan als het verstikt zou worden door dode vissen, stinkend rottend plantaardig materiaal en vertroebeld door een overmatige groei van algen. Eutrofiëring, zoals dit proces wordt genoemd, wordt veroorzaakt door een plotselinge instroom van stikstof en/of fosfor en is meestal afkomstig van industrieel afvalwater. Door de aanwezigheid van deze overvloed aan voedingsstoffen explodeert de algengroei en sluit zonlicht af naar de lagere niveaus in het water.

"Eutrofiëring, wordt veroorzaakt door een plotselinge instroom van stikstof en/of fosfor en is meestal afkomstig van industrieel afvalwater. "

 

De zuurstof-producerende planten in de lagere niveaus sterven, resulterend in enorme vissterfte en dode waterzones. Bij sommige soorten algen komen giftige stoffen vrij die dodelijk kunnen zijn als ze worden ingeslikt.

Eutrofiëring schaadt de visserij en schelpdieren-industrie, verstoort het toerisme en verhoogt de kosten van het winnen en het reinigen van water voor menselijke consumptie. Het beschermen van onze watervoorraden is dus ook zinvol voor onze economie. Als het water schoner binnen komt zijn minder middelen, faciliteiten en arbeid nodig om het water te ontdoen van de gevaarlijke fosfor-  en stikstofverbindingen.

Met name nitraten zijn verbonden aan het “Blauwe Baby” syndroom. In het lichaam worden nitraten omgezet in nitriet en dit berokkent vermoedelijk schade aan het zuurstof-draagvermogen van hemoglobine. Wat is de meest eenvoudige manier om stikstof en fosfor te verwijderen? Zorg dat ze helemaal niet in het oppervlaktewater terecht komen!

Briteframe PESA is een stikstof en fosforvrij ontkalkings- en dispergeermiddel. PESA wordt gebruikt om het afzetten van calcium-verbindingen aan de binnenzijde van grote containers zoals koeltorens te voorkomen. Hoe deze techniek exact werkt is niet helemaal duidelijk maar door elektronenmicroscopie scanning wordt gesuggereerd dat Briteframe PESA aan de oppervlakten van de kleine kiemkristallen hecht en de groei van het kristalrooster voorkomt. De uitwerking van PESA is vergelijkbaar met die van fosfonaten en polyacrylaten die momenteel als anti-kalkmiddelen worden gebruikt. Briteframe PESA is gemakkelijk biologisch afbreekbaar met een halfwaardetijd van ongeveer een maand. Dit is vooral goed voor wasmiddel fabrikanten. De afbraak van traditioneel gebruikte fosfonaten en polyacrylaten is minder dan 1% in 6 maanden. Briteframe PESA: 60% in 1 maand.

Wanneer PESA wordt gebruikt in combinatie met Cocobrite, Britemax MDAC en Britens APG ontstaat er een reinigingsmiddel dat volledig biologisch afbreekbaar is.

Ieder levend wezen heeft belang bij zuiver water. Over de hele wereld worden wetten aangenomen om te voorkomen dat fabrikanten nitraten en fosfonaten dumpen. Het is zinvol om een alternatieve aanpak te overwegen, een fosfaat- en nitraatvrije biologisch afbreekbare benadering voor dispersie (verspreiding) en ontkalking.

 

Het Sirius effect:

Op een vriendelijke manier omgaan met deze planeet is niet langer alleen maar een optie maar een vereiste als we de hulpbronnen van onze planeet met 7 miljard andere mensen willen delen. Vanaf 1 januari 2017 zullen wasmiddelen die fosfaten bevatten worden uitgesloten door de EU. Sirius helpt fabrikanten producten en processen te ontwikkelen die deze verandering mogelijk maken zonder concessies te doen aan kwaliteit en service. En Briteframe PESA is niet de enige booster die helpt niet achter te blijven.

© Copyright Sirius International Detergents BV | Sirius International Water Treatment BV
+31(0)355485898 | info@siriusint.com | http://www.siriusint.com

 

Delen

Laatste blogs in uw mailbox?

We delen graag onze kennis met u. Interesse? Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Wist u dat de thema's overeenkomen met de unieke Sirius bureaukalender? Die sturen we u natuurlijk ook graag toe!

Andere blogs


Alle blogs

Bekijk onze kwaliteitsstandaard

      

Design: Inzpire Design & Communicatie | Development: Haagen Web & App