Home > Kenniscentrum > Cradle to cradle synergieën

Cradle to cradle synergieën

Specialist:

Leo Verboeket

Datum:

maart 2019

Categorie:

oppervlakte-actieve stoffen

Tags:

InnovatieGrondstoffenDuurzaamcirculariteit

Cradle to cradle synergieën

Wat is het belangrijkste kenmerk van een chemisch product? Sommige mensen zouden zeggen dat hoe een grondstof presteert het enige is dat ertoe doet. Maar wij bij Sirius International kijken naar de toekomst van onze planeet en we willen dat die duurzaam is.

"Sirius International blijft investeren in innovaties die ‘cradle to cradle’-synergieën mogelijk maken!"

 

Ons bewust zijn van het milieueffect van chemische producten is een cruciale stap richting de juiste mindset in onze industrie. In het belang van onze wereld zouden we ons allemaal net zo moeten richten op waar een product eindigt als hoe het presteert.

Daarom dragen we een innovatieve mindset uit en geven we jonge talenten de kans om deel te nemen aan het vormgeven van de leefomgeving van de volgende generatie. Daarom hebben we een aanzienlijke hoeveelheid tijd besteed aan het verkennen van het hiernamaals van reinigingsmiddelen, zodat we beter kunnen begrijpen hoe hun levenscycl eruit zien.

Vandaag willen we het hebben over ‘cradle to cradle’-synergieën met het oog op de experimenten van onze stagiair Gerard Visser, Bachelor student aan de Utrechtse Hogeschool voor chemische technologie. Zijn onderzoek “Adsorptiecapaciteiten van Zeolieten” onderzoekt de effecten van zeolieten uit waspoeders in het rioolstelsel.

Door het gebruik van vaste wasmiddelen komen per dag gemiddeld 2,88 gram zeolieten per persoon in de riolering terecht. Zeolieten zijn poreuze, kristallijne, gehydrateerde aluminiumsilicaten met een ruimtelijke structuur gemaakt van pyramide viervlakken; tetraeders.

Tegelijkertijd bevatten oppervlaktewater, grondwater en afvalwater veel vervuilende stoffen. Eén van de sterkst verontreinigende stoffen is ammoniak, omdat het helaas zorgt voor een versnelde eutrofiëring van meren en rivieren, uitputting van opgeloste zuurstof en dus visvergiftiging.

Zou het niet geweldig zijn als we de zeolieten in waspoeders zo konden ontwerpen dat ze, na hun werk in wasmachines, een maximale hoeveelheid ammoniak absorberen in riool- en afvalwatersystemen?
Het primaire mechanisme dat verantwoordelijk is voor de adsorptie van ammoniumionen aan zeolieten is ionenuitwisseling. Elke tetraëder van het zeolietmolecuul heeft de algemene molecuulformule TO4. Hierin is T: Al3+ of Si4+ en elk zuurstofatoom heeft een lading O2-.

Middenin elke tetraeder zit een Al3+ of Si4+atoom, omringd door 4 O2-atomen op de hoekpunten van de pyramide. Daardoor is de totale lading van zeolieten netto negatief, en deze lading wordt gebruikt voor de adsorptie van (positief geladen) kationen. Vanwege dit effect is zijn zeolieten in staat om ammoniak (NH4+) en medicijnresten te binden.
“Om het effect van de zeolieten in afvalwater te bepalen, voerde Gerard de volgende experimenten uit: tijdsduur, gewichtsvariatie, temperatuurvariatie, pH-variatie, calciumverzadiging, resten van medicijnen en vervuiling van het riool”. Gerard Visser testte 6 verschillende zeolieten.

Sommige behandelingen verhogen de adsorptiecapaciteit. Wanneer een zeoliet bijvoorbeeld voor enkele uren op 400oC wordt verwarmd neemt de capaciteit toe. De hitte verwijdert de laatste watermoleculen uit de poriën, vooral uit de kleinere delen van de zeolietporiën. Wanneer deze behandeling wordt toegepast noemt men de zeoliet “geactiveerd”.

Er zijn aanvullende onderzoeken nodig om te bepalen of de zeolieten een positieve prestatie kunnen leveren nadat ze hun oorspronkelijke doel hebben bereikt – het verzachten van het waswater.
Wat als een dergelijke innovatie kan worden gebruikt in afvalwaterzuivering? Dat zou een nieuwe pagina kunnen openen in de geschiedenis van de chemische industrie met eindeloze nieuwe kansen voor ‘cradle to cradle’-synergieën.

Het Sirius Effect:
Het effect van zeolieten in afvalwater kent nog veel onbekende aspecten. Het onderzoek is echter zo veelbelovend dat een volgende stagair op basis van Gerards aanbevelingen al is gestart en één ding is zeker: Sirius International blijft investeren in innovaties die ‘cradle to cradle’-synergieën mogelijk maken! Bel ons vandaag voor een exemplaar van Gerard’s rapport.

© Copyright Sirius International Detergents BV | Sirius International Water Treatment BV
+31(0)355485898 | info@siriusint.com | http://www.siriusint.com

Delen

Laatste blogs in uw mailbox?

We delen graag onze kennis met u. Interesse? Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Wist u dat de thema's overeenkomen met de unieke Sirius bureaukalender? Die sturen we u natuurlijk ook graag toe!

Andere blogs


Alle blogs

Bekijk onze kwaliteitsstandaarden

       

Design: Inzpire Design & Communicatie | Development: Haagen Web & App